Sngr December 15th, 2018 at 12:47 pm

  Sngr November 25th, 2018 at 10:05 am

  吃鸡新高度~

  Sngr November 25th, 2018 at 10:04 am

  Sngr November 12th, 2018 at 07:25 pm

  路口新装的红绿灯,还没启用,就开始拍拍照了。今天突然想到,应该是在训练数据吧~

  Sngr November 11th, 2018 at 10:42 pm

  Sngr November 11th, 2018 at 01:25 am

  Sngr October 30th, 2018 at 07:39 pm

  Sngr October 30th, 2018 at 12:50 pm

  Sngr October 30th, 2018 at 09:36 am

  当一个人,不再频繁地在社交平台上广而告之自己生活的种种状态,那就意味着,他选择自己承受一切。

  Sngr October 28th, 2018 at 10:42 am

  已有小爱同学,又买个天猫精灵是不是有点重复了~

  Sngr October 15th, 2018 at 12:22 am

  Application.ScreenUpdating = false
  Application.ScreenUpdating = true

  Sngr October 13th, 2018 at 10:03 pm

  加班单两小时,从下午17:30到21:30~

  Sngr October 13th, 2018 at 10:02 pm

  Sngr October 12th, 2018 at 07:32 pm

  咦~多了一个消息出来?~

  Sngr October 7th, 2018 at 06:26 pm

  https://viz.baidubce.com/prod/sharing/dashboard/847580e41e8d9af42d24aefdbe1927fd

  Sngr October 2nd, 2018 at 06:04 pm

  前段时间不知道在忙什么,蚁人2都没去看,下载看看算了。
  magnet:?xt=urn:btih:SVCFEFL2SBPQ743B7XMDPDALJ7XE7PFX

  Sngr September 30th, 2018 at 06:32 pm

  Sngr September 29th, 2018 at 08:02 pm

  Sngr September 22nd, 2018 at 05:01 pm

  最近流行这玩意,看来大家都老了。

  Sngr September 22nd, 2018 at 05:01 pm

Contact information

About me

 • Life is hard , play more.